Nalan Alaca

Nalan Alaca, 1980 yılının Şubat’ında dünyaya çizim yapmak için geldi. Büyüyünce
hep bir Kızılderili olmak istedi. Çocukluğu terzi olan annesinin kumaşlarına çizimler yaparak geçti. Oyuncaklara, kâğıtlara, kalemlere, boyalara ve kitap kokusuna ba-yı-lı-yor ve doğaya
karşı duyduğu derin sevgiyi her gün biraz daha büyütüyor!